Velkommen

Dette er ikke ment å skulle være en blogg hvor vi skal more hverandre med dill og dall, selv om det er fritt fram for det også. Utgangspunktet er rett og slett at vi skal ha mulighet til å samle informasjon som kan være nyttig for oss alle. Siden alle på gruppa snakker norsk, satses det knallhardt på at vi kan sette opp siden på norsk.

Det jeg har startet med er bare plassert her uten veldig mye tankevirksomhet og utelukkende basert på innfallsmetoden. Jeg håper derfor ingen føler seg forbigått ut fra innholdet som er plassert her. Det er viktig at alle føler at dere kan være med på å bidra til at innholdet her blir mest mulig formålstjenlig!

Jeg regner med at vi kommer til å fjerne noen av sidene som ligger i menyen jeg har laget som utgangspunkt. Dette er kun ment som en apetittvekker – og sidene som eksempler på hva vi kan inkludere.

Send gjerne forslag til hva vi bør ta med på disse sidene! Trykk her for mailadresse.

Comments are closed.