I media

Oppslag i Kyst.no om Idas posterpremie fra Bioprosp!!

Intervju med Ida i bladet Forskning – Legg spesielt merke til kommentarene i kommentarfeltet under artikkelen.

Kyst har en sak på at Forskningsrådet/Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond bruker 45 millioner for å gi sjømat – og helseforskningen et løft. Der Universitetet i Tromsø er nevnt, betyr det oss.