Lenker

UIT-lenker:
Søkeside intern telefontatalog UiT: http://uit.no/sok/telefonkatalog

Søk MIDLER:
Fulbright-stipend (USA): USA-opphold

Søk:
Web of KnowledgePubMedGoogleScholarPubliseringkanaler
Journal Citation Reports (Impact factor)

Ernæring:
Nutrition – god oversikt fra amerikanske myndighetene med informasjon om mat, ernæring, ingredienser, ressurser, etc.
Dietary Supplement Fact Sheets – fra Office of Dietary Supplements/NIH
Food and Agriculture Organization of the United Nations – inneholder bla nyttig statistikk
World Health Organization – WHO
European Food Safety Authority (EFSA)
FDAs matside – kanskje innneholder den også noe nyttig informasjon
FDA Basics – inneholder lenker til en rekke aktuelle spørsmål og oversikter

Kliniske studier:
ClinicalTrials.gov
Alle kliniske studier må registreres i ClinicalTrials.gov før prosjektet starter opp. Med kliniske studier menes legemiddelutprøving eller annen pasientrelatert forskning der formålet er å teste ut eller sammenligne effekten av ulike behandlinger, inklusiv observasjonsstudier.
Prosjektleder for det aktuelle prosjekt er ansvarlig for at registrering blir foretatt. I oppdragsforskning vil normalt oppdragsgiver (sponsor) stå for registreringen. Prosjektleder bør imidlertid forsikre seg om at registreringen er foretatt før prosjektet starter opp.
Running clinical trials – informasjon fra FDA om kliniske studier Tools for Researchers > Databases – Oversikt fra NIH Division of Nutrition Research Coordination

Informasjon fra forskningsposten UNN
Rutiner for helseforskning – Helsefak og UNN
Forskningshåndboken – Nasjonal ressurs om utvikling og gjennomføring av medisinske/biomedisinske prosjekter.
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – her finner du info om utforming, vurdering og publisering av forskningsprosjekter.

Forsøksdyr:
AKM – skjema og andre lenker fra dyreavdelingen
Taconic
Harlan
Research Animal Models | Charles River
The Jackson Laboratory – informasjon om forsøksmodeller, kurs i kiurgiske metoder og protokoller for dyrestudier

Forsøksdietter:
http://www.ssniff.de
http://www.testdiet.com/
http://www.researchdiets.com/
http://www.harlan.com/ (Harlan/Teklad)

Metoder:
Blood sampling from research animals