Prosjekter

Kanskje hver enkelt vil skrive et par setninger om sine prosjekter som vi kan legge her?

FINS – Fish intervention studies
Protokoll fra ClinicalTrials.gov: Diet and Learning Abilities in Norwegian Youths