Stipendiatstoff

Forskerutdanning ved BFE – her finner du det meste du må vite knyttet til de formelle delene av PhD-graden ved BFE/UIT

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UIT

Doktorgradskurs ved UIT – kryss av for forskerutdanning

Kom gjerne med ideer og lenker som hører hjemme her; som kurs ved andre institusjoner, viktige ressurser ved UIT etc

Huskeliste ved utenlandsopphold – nettside fra UIT

Tips: Hvordan utformes en avhandling (fra Bergen)

Tips til ulike løsninger for doktorgradsfasen (NTNU)