Seksuell trakassering

Seksuell trakassering

Maktmisbruk vi ikke tolererer

Trusler og vold

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/0318b555b707435199fdfb378a4d42041d Arbeidstilsynet definerer vold og trusler som: «Vold og trusler» er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel...
Trusler og vold

Trusler og vold

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/0318b555b707435199fdfb378a4d42041d

Arbeidstilsynet definerer vold og trusler som:

  • «Vold og trusler» er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære.
  • «Trusler» er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller skremme en person.
  • «Vold» er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på person. Det kan også defineres som vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr.

 

 

 

This post is also available in: English

Seksuell trakassering – anne om
UIT - Norges Arktiske Universitet skal være et attraktivt universitet, der begge kjønn har like muligheter. For å oppnå det, må vi vise respekt for...
Read More "Seksuell trakassering – anne om"
Hello world!
Welcome to site.uit.no. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! If you'd rather have a static page as your main...
Read More "Hello world!"

Er du ansatt ved UIT – Norges Arktiske Universitet kan du få råd og støtte fra:

………

Er du student ved UIT –  Norges Arktiske Universitet kan du henvende deg til:

…………….

Blir du trakassert – gjør slik:

  • Si ifra! Konfronter personen direkte!
  • His du synes det er vanskelig å si ifra muntlig, skriv et brev til vedkommende og fortell hvordan du opplevde situasjonen
  • Snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer.
  • Fortell noen du stoler på om situasjonen.
  • Undersøk om det er flere på arbeidsplassen som har opplevd det samme. Det er ganske vanlig at samme person trakasserer flere.

This post is also available in: English