UiT Norges arktiske universitet skal være et trygt sted å arbeide og å studere. 

Vi skal aldri akseptere vold, trusler, trakassering eller seksuell trakassering. 

 

 

Det finnes ulike typer vold, herunder: fysisk vold, psykisk vold og seksuell vold.

Trusler er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller skremme noen.

Les mer her….

 

Seksuell trakassering er uforenlig med en god arbeidsplass og et godt studiested, og ved UiT tolereres det ikke at ansatte eller studenter utsettes for slik maktmisbruk.

Seksuell trakassering er ord eller handlinger av seksuell art, som forårsaker at den som utsettes for det føler seg krenket.

Les mer her…

Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Les mer her…