UIT – Norges Arktiske Universitet har nulltoleranse for seksuell trakassering!

Seksuell trakassering er uforenlig med en god arbeidsplass og et godt studiested, og ved UiT tolereres det ikke at ansatte eller studenter utsettes for slik maktmisbruk.

Seksuell trakassering er uforenlig med en god arbeidsplass og med UiTs strategi om å ha et likestilt og inkluderende arbeidsmiljø.

Definisjon av seksuell trakassering

«Seksuell trakassering er ord eller handlinger av seksuell art, som forårsaker at den som utsettes for det føler seg krenket.

Det som kjennetegner seksuell trakassering er at den er uønsket. Det er den som utsettes for ord eller handlinger som avgjør hvorvidt den kan aksepteres eller hvorvidt den er krenkende og dermed uønsket».

(Commission of the European Communities, 92/131/EEC):

Subjektiv opplevelse ved seksuell trakassering, er avgjørende for hvordan henvendelsen påvirker livssituasjonen til den som blir utsatt for det.

Små kommentarer, tilfeldige blikk og berøring er imidlertid ikke trakassering i seg selv, men kan oppleves som slik, avhengig av personen og omgivelsene. Miljø og kultur har ofte stor betydning, derfor er det viktig å være ekstra oppmerksom i flerkulturelle miljøer hvor mennesker med ulik etnisk bakgrunn arbeider/studerer i lag. Trakassering er det når en bruker sin makt for å oppnå fordeler, eller for å undertrykke andre.

 

Er du i tvil om din oppførsel?

Registrer hvilke reaksjoner din oppførsel vekker. Hadde du forandret din oppførsel hvis din ektefelle/samboer eller barna hadde vært i nærheten? Hvordan ville du reagert hvis noen oppførte seg slik overfor din egen datter eller sønn?

 

 

 

Myter og fakta

Uttalelser som «Seksuell trakassering finnes ikke hos oss» og «Jeg kunne godt tenke meg å bli seksuelt trakassert» bidrar til bagatellisering av problemet og ufarliggjøring. Flere undersøkelser viser til at seksuell trakassering finnes i mange former, bevisst eller ubevisst, med eller uten hensikt.

Det er oftest menn i overordnet posisjon som utnytter sin status for å kreve  seksuell oppmerksomhet fra kvinnelige studenter eller kvinner i lavere stilling. Slik oppførsel kan ha betydning for studieprogresjonen eller kvinners karriere.

Les mer/varsle om seksuell trakassering på vår intranettside