Mobbing defineres av arbeidstilsynet som: Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing. Her kan du lese mer om mobbing.

Mobbing kan ha mange former.

Som ansatt

kan det kan dreie seg om å bli utelukket fra det sosiale nettverket på jobben, stadig bli forbigått eller oversett når oppgaver skal utdeles, bli uriktig eller overdrevet beskyldt for dårlig arbeid, eller ertet, fleipet med og latterliggjort.

Mange kan oppleve å bli utsatt for ulike former av dette. Slike episoder er uheldige, men for å kalle det mobbing må det skje gjentatte ganger og over tid.

Les mer om mobbing i HMS håndboken i HR portalen, under helse – arbeidsmiljø – psykososialt arbeidsmiljø – konflikter – mobbing og trakassering.

Retningslinje for håndtering av konflikter og mobbing for ansatte ved UiT finnes i HR portal 

Studenter har rett til et fullt forsvarlig læringsmiljø. Det er universitetet som har ansvar for dette. Retningslinjene ved UiT skal bidra til å oppfylle dette ansvaret, og til å utvikle og heve standardene for lærings- og arbeidsmiljøet.

Som student

dreier mobbing seg om at en student føler seg utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre studenter/forelesere/ansatte ved UiT. Det som særlig skiller mobbing fra trakassering, er at hendelsene er gjentakende, systematiske og forekommer over tid.

 

Mobbing kan for eksempel være:

 • å bli baksnakket
 • å få spredt et rykte om seg
 • å bli holdt utenfor
 • å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil
 • å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt
 • å bli slått, dyttet eller pirket på
 • å ikke få være med i grupper på sosiale medier
 • å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer
 • at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne
 • holde tilbake informasjon
 • underkjenne noens faglige innsats og kvalifikasjoner
 •  å fleipe med noen på en vedvarende negativ måte
 • å utfryse og isolere noen