Om prosjektet

Små i Nord-studien har som formål å få mer kunnskap om hva som påvirker barns utvikling fra graviditet og til 6-månedersalderen. En annen målsetning for forskningsprosjektet er å bidra til mer kunnskap om hva som påvirker foreldres psykiske helse i forbindelse med svangerskap, fødsel og spedbarnstid.

Behandlet for plakat og informasjonsbrosjyre (arbeid utført 0607015) til God Start For Små i Nord

Foto: Lina Livsdatter

 

Denne kunnskapen vil føre til at flere barn og familier kan få bedre tilpasset hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Både mor og far har stor betydning for det kommende barnets utvikling, og derfor har studien ønsket begge foreldrene velkommen som deltakere. Prosjektet startet opp i 2015 og nye deltakere ble rekruttert fra oktober 2015 til desember 2017.

Brosjyre God start for Små i Nord

Nyheter

Reportasjer i media


Hvordan undersøker vi dette?

Studien består av seks måletidspunkter, 3 i svangerskapet og 3 etter fødselen. Det første måletidspunktet i svangerskapet er ved ca uke 16, og deltakerne følges opp helt til barnet er 6 måneder gammelt. Deltakere i studien svarer ved alle måletidspunktene på ulike spørreskjema. I det første spørreskjemaet får deltakerne spørsmål om utdanning, arbeid, sivilstatus, samt forhold som påvirker fysisk og psykisk helse. Det er også spørsmål om nære relasjoner tidligere i livet, tankemønstre, og om man har opplevd mye stress den siste tiden. I tillegg stilles spørsmål som omhandler nære relasjoner, holdninger en har til seg selv, og tanker og følelser om barnet som skal komme. Deltakerne gjennomfører ved noen av tidspunktene tester på datamaskin som omhandler hvordan man bearbeider og husker informasjon som er relatert til det å bli foreldre. Noen spørsmål og tester gjentar seg på ulike måletidspunkt for å få vite hvordan det går utover i svangerskapet etter hvert som barnet vokser i magen. 

De tre måletidspunktene etter fødselen er når barnet er 6 uker, 4 månder og 6 måneder. I disse møtene observeres barnets utvikling, det tas filmopptak av lek og samspill mellom foreldre og barn, og mors og barnets hjerterytme måles. Også ved disse tidspunktene fyller deltakerne ut spørreskjema blant annet om foreldrerollen og hvordan de opplever barnet, og gjennomfører igjen noen tester på datamaskin.

De fleste av deltakerne i studien mottar ordinære helsestasjonskonsultasjoner. Noen helsestasjoner i Tromsø kommune har innført en ny type konsultasjonsmetode, og de som sokner til disse helsestasjonene mottar denne nye konsultasjonsmetoden ved helsestasjonen og på føde- og barselavdelingen før hjemreise.


Kontaktinformasjon for spørsmål om studien

Ansvarlig for undersøkelsen er Institutt for Psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjektleder er professor/ psykologspesialist Catharina E A Wang, og prosjektkoordinatorer er forsker/psykolog Dag Nordahl, Ragnhild S Høifødt og Agnes Bohne.

 

For spørsmål om studien ta kontakt med prosjektkoordinator:

Dag Nordahl

  • mobil: 900 39 712
  • epost: dag.nordahl@uit.no

Ragnhild Sørensen Høifødt

  • mobil: 913 50 235
  • epost: ragnhild.s.hoifodt@uit.no

One response to “Om prosjektet”

  1. maria taubo says:

    hei
    jeg tar videreutdanning i psykisk helse hos sped og småbarn på R-bup sørøst og skal skrive oppgave om NBO i bruk på helsestasjonen. Jeg lurer på om det er den metoden som er brukt på helsestasjonen i denne studien og om dere i tilfelle har noen resultater eller artikkel klar ? Er det mulig å få tilsendt noe i tilfelle?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *