Kilder

Bakgrunnsartiklene til SMARTstien:

jumping pilotwhale

(c) Jan Höper

1.    Arisholm, T., Vi sku’ prøve nåkka nytt: ishavsfartøyet M/S “Polstjerna”. Skrift. Vol. nr 47. 2003, Oslo: Museet. 107 s.
2.    Baglo, C., Samer på utstilling. Ottar. Vol. nr. 267. 2007, Tromsø: Tromsø museum. 48 s.
4.    Baglo, C., På ville veger?2011, Tromsø: Universitetet i Tromsø.
5.    Barrett, R.T., Recent response to climate change among migrant birds in northern Norway. Ringing & Migration, 2011. 26(2): p. 83-93.
6.    Barrett, R.T., Trekkfuglene kommer tidligere, 2012, Tromsø museum – Universitetsmuseet: Tromsø. p. S. 15-21 : ill.
7.    Bjerke, J.W., Granplantefelt i kystlandskapet, 2010, Tromsø museum – Universitetsmuseet: Tromsø. p. S. 24-30 : ill.
8.    Buck, M. and B. Kristoffersen, Boring etter olje og gass i nord, 2011, Tromsø museum – Universitetsmuseet: Tromsø. p. S. 48-54 : ill.
9.    Drivenes, E.-A., H.D. Jølle, and K. Zachariassen, Norsk polarhistorie2004, Oslo: Gyldendal. 3 b.
10.    Hansen, L.I. and B. Olsen, Samernas historia fram till 17502006, Stockholm: Liber. 411 s.
11.    Hurum, J.H., Norske dinosaurer, 2009, Tromsø museum – Universitetsmuseet: Tromsø. p. S. 38-43 : ill.
12.    Högström, A.E.S., Hvordan var det?, 2011, Tromsø museum – Universitetsmuseet: Tromsø. p. S. 14-19 : ill.
13.    Jentoft, S., J.-I. Nergård, and K.A. Røvik, Hvor går Nord-Norge?2011, Stamsund: Orkana akademisk. b. : ill.
14.    Norborg, A.K., Fiskeøglen fra juraavleiringene på Andøya, 2009, Tromsø museum – Universitetsmuseet: Tromsø. p. S. 16-21 : ill.
15.    Rønning, O.I., Kalkalger eller rugl, 1955, Tromsø museum: Tromsø. p. S. 19-22 : ill.
16.    Schanche, K., Gressbakkentuftene i Varanger1994, [Tromsø]: Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. 271 s. : ill. ; 30 cm.
17.    Thomsen, E., X-files, 2012, Tromsø museum – Universitetsmuseet: Tromsø. p. S. 28-32 : ill.
18.    Vange, V., M. Giæver, and B. Mørkved, Plantago: ressursperm i botanikk for skolen 1.-10.trinn2007, [Tromsø]: Tromsø museum – Universitetsmuseet. 130 bl.

 

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.