Folk bak stien

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB NOR for finansiering til prosjektet.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet har finanisert lønn til prosjektleder og mange personer på og utenfor museet har bidratt til å realisere SMARTSTIEN:

 

Prosjektleder

Jan Höper

Tekst og bilder

Anette Högström

Arne Kristoffer Norborg

Arve Elvebakk

Berit Kristoffersen

Christine Ellefsen

Dikka Storm

Elsebeth Thomsen

Jan Höper

Jan Magne Gjerde

Jarle Bjerke

Jonny Hansen

Jørn Hurum

Karen Marie Christensen

Kjersti Schanche

Knut Smistad

Kåre Kullerud

Mari Karlstad

Per Helge Nylund

Rob Barret

Robert Dyrnes

Roger Jørgensen

Sveinulf Hegstad

Thorbjørn Alm

Installasjoner

Stefan Griehl  (Design og utforming av sandkassene)

Håkon Dahlen (Utforming av ting i sandkassene)

Tromsprodukt (Skilt)

Skiltdesign

Ellen Beck

Nettsted

Jan Höper

Video

Christine  Ellefsen

Rune Hansen

Redaksjon og design originalartikler

Ernst Høgtun

Elisabeth Jensine Jensen

Webhost

Kristian Johansen (site.uit.no)

 

Mange andre var og er involvert i utviklinga av stien. Ta kontakt, hvis du hittil ikke vises i denne lista.

 

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.