Prisbelønnet…

Prosjektet mottok prisen som beste formidlingsidé i 2013 fra Norges Museumsforbund. Begrunnelse:

«SMARTSTIEN tar i bruk ny teknologi og utradisjonelle formidlingsmetoder for å bringe kunnskapen ut av museet og vekke oppmerksomhet og nygjerrighet blant flere brukergrupper.  SMARTSTIEN strekker seg ut mot publikum, og formidler både gammel viten og nye forskingsresultat på en spennende og lett tilgjengelig måte. Juryen mener dette formidlingsprosjektet har stor overføringsverdi både til andre lokaliteter og til andre kunnskapsområder, det kan gjennomføres mange ganger og gir stor mulighet for videre utvikling. Gratulerer Tromsø Museum!»