Gammens indre

Inndeling av gulvplanet i en tradisjonell gamme er langt fra tilfeldig.

Ildstedet, árran, ligger i midten, og gjenspeiler på den måten solens sentrale og livgivende funksjon. Hvem som satt hvor, og hva man gjorde var klar bestemt av alder, sosial status og kjønn. To rekker med stein eller stokker går fra hoveddøra til ildstedet, og fra ildstedet til den bakre utgangen. Dette området, boasso, ble oppfattet som hellig. Her oppbevartes det trommen og jaktvåpen, og bare menn kunne bevege seg i den delen av gammen. Det var heller ikke lov å bringe inn produkter fra husdyrene gjennom bakdøra, bare jaktet vilt fikk passere den hellige inngangen, for eksempel bjørnekjøtt.

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.