Tradisjonell samisk arkitektur

Tradisjonell samisk byggeskikk – Nordkalottens eldste kjente arkitektur.

Som jegere, fiskere og seinere også som jordbrukere og reinnomader har samene gjennom årtusener utvikla en mangeartet og variert arkitektur. Gjennom et byggeprosjekt fra 1992 og 1993 viser Tromsø Museum en del av denne arkitektur.

darfigoahti (gamme)

Gammen er bygd opp rundt fire buestenger. Denne gammen utgjør selve grunnmodellen og med utgangspunkt i denne er det utvikla en lang rekke modeller som er tilpassa forskjellige behov og levevis. I Tromsø-området har denne gammetypen vært nytta av fastboende sjøsamer som i Kaldfjord (Gállaferda), Ullsfjord (Moskovuotna) og Balsfjord (Báhccavuotna). Frem til siste krige hadde de svenske reinnomadene flere sommerleirer på Tromshalvøya (Stuoranjárga) hvor denne gammetypen nytta i forbindelse med jakt og fiske, men også på sine steder som sommer- og gjeterbolig for reindriftssamer. Da gjerne med innlagt tregulv og ovn. På trevirket har det tradisjonelt vært lagt et lag med bjørkenever og et lag med torv.

Byggmestrene var Nils Thomas Parfa, Nils Henrik Gunnare og Lars J. Walkeapää fra Tuorpons Sameby i Sverige. Alle tre har historisk tilknytning til Tromsø-området. De to sistnevnte tilhørte reindriftsgrupper som hadde sommerleir i henholdsvis i Tromsdalen og Lavangsdalen. Arkitekturen har derfor direkte tilknytning til Tromsø-området og må vel sies å representere den eldste i området.

bealljegoahti (nomadetelt)

Bealljegoahti (nomadeteltet) har samme grunnkonstruksjon som gammen. Dette teltet ble tradisjonelt nytta hele året og transportert med under de lange flyttingene mellom sommer- og vinterlandet. I seinere tid ettersom hele familien slutta å følge hjorden året rundt har en annen type telt blitt vanlig. Dette er caggegoahti eller lávvu som er en enklere konstruksjon og mer begrensa for en stasjonær livsform. Teltduken har tradisjonelt bestått av to halvdeler. Tidligere kunne det være av skinn, men i seinere tid av seilduk, vadmel eller vevde grener av ull.

For å oppbevare utstyr, mat m.m. har det innafor de ulike samiske livsformene vært utvikla en lang rekke typer bygningsverk.

 

 

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.