Norske dinosaurer?

“IGUs fotspor” – En Iguanodon på tur?

På Svalbard ble verdens første dinosaurspor i Arktis funnet.

Klart du kan klatre på IGU – kongen av Tromsø Museum!

(c) June Åsheim/TMU

Men fantes det virkelig dinosaurer i Norge?

Ja! Sporet tilhører ikke en Iguanodon, som man først trodde, men en nær slektning. Sporene er 123 mio. år gamle.

Det finnes forskjellige muligheter hvordan fossile spor dannes:

Tegning OTTAR 5/09: Jørn Hurum: Dannelse av sporfossiler

A. avtrykk i sand som blir fylt med nye sedimenter.

B. Fotspor som står ut i positivt relieff på sandsteinen. Fotsporene er satt i myr. Sand fyller opp fotsporene. Etterpå blir myra til kull og sanden til sandstein, og kullet slites tilslutt bort.

C. Fotspor satt i leire; noe av leiren blepresset ned, og sand fylte opp sporet mens sanden rundt ble slitt bort.

Fordypende svar finner du i artikkelen av Jørn Hurum.

 

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.