marleik

FOR EKSEMPEL HAR MUSEET EN MEGET STOR SAMLING AV MARLEIKER SOM KAN ANTA DE UNDERLIGSTE FORMER – DENNE UTSTILLING VISER NOEN AV DE MEST MERKELIGE.

 

HVORAV KOMMER NAVNET ?

 

MARLEIK BETYR ”MARENS LEKER”. MAREN VAR I NORDISK FOLKETRO EN OVERNATURLIG SKAPNING, OFTEST SJELEN TIL EN KVINNE. MAREN FREMKALDTE MARERITT VED Å SETTE SEG PÅ BRYSTET TIL EN SOVENDE PERSON.

 

HVA ER MARLEIKER?

 

MARLEIKER ER KONKRESJONER, DET VIL SI DE ER RESULTATET AV EN UTFELLING AV KALSITT I LEIRE. DE VOKSER OFTE UT FRA EN KJERNE, FOR EKSEMPEL EN DØD FISK, ET SKJELL ELLER EN LITEN STEIN. DE KAN DERFOR HA EN YTRE FORM SOM RØPER HVA SOM SKJULER SEG I DEM. NÅR MAN SLÅR EN MARLEIK I STYKKER KAN MAN HA FLAKS Å FINNE ET FINT FOSSIL I DEM.

 

FOREKOMSTER AV MARLEIKER I KVARTÆRE SEDIMENTER FINNES LANGS HELE KYSTEN AV NORD-NORGE, MEN DE INNEHOLDER IKKE FOSSILER ALLESTEDER.

 

HAR DU MARLEIKER DERHJEMME, DA ER MUSEET INTERESSERT I Å SE DEM HVIS DE INNEHOLDER FOSSILER FORDI DET FORSKES PÅ DEM.

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.