Fra fossiler til oljekrangel?

Fossiler under havet som i løpet av millioner av år ble forvandlet til “organiske hydrokarbonforbindelser”, dvs. olje og gass, har fått den største økonomiske betydningen. Pga. av store olje- og gassfunn i de siste årene blir Nord-Norge ofte framstilt som mulighetenes og framtidens landsdel.

Borekrona fra Ross Riggforan museet minner om de første prøveboringer etter olje i Barentshavet i 1980. (Copyright: www.lardex.net)

 

Hva gjør den utviklingen med samfunnet og identiteten til Nord-Norge i framtida? Vi ønsker vekst i landsdelen, men hva kan konsekvensene bli?

Ifølge regjeringens nordområdestrategi, skal det tas hensyn til miljø og urfolksspørsmål i arktiske strøk. Oljevern og andre beredskapsplaner skal tilpasses en mulig katastrofe i sårbare områder.

Undersøkelser i forbindelse med diskusjonen om oljeleiting i Lofoten og Vesterålen viser at et flertall ser på olje- og gassvirksomhet som en trussel mot miljøet. Samtidig ser et flertall på det å øke olje- og gassvirksomheten i den nordlige landsdelen som en forutsetning for å opprettholde velferdsstaten.

Få fordypende svar av Markus Buck og Berit Kristoffersen i artikkelen om mulig oljeboring i Lofoten (pdf).

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.