Trekkfugler og klimavandel

Vi skiller mellom standfugler som lever på omtrent samme sted året rundt, og trekkfugler som flyr sørover om høsten. Siden slutten av 1970-tallet har Tromsø Museum samlet opplysninger om trekkfuglenes ankomst om våren. Registreringene viser at fuglene i Troms reagerer på klimaendringer langs trekkruten. Siden 1995 har mange arter ankommet tidligere om våren.

Et eksempel er bjørkefinken, også kjent som “ryyyyt” i Tromsø pga. sangen (hør sangen her). Bjørkefinken er en typisk trekkfugl som hekker i bjørkeskogen i Nord-Europa, mens den overvintrer i Mellom-Europa.

Fram til slutten av 1990-tallet finnes nesten ingen endring i ankomstdato av bjørkefinken. Deretter skjer en rask endring. Den røde linjen angir gjennomsnittet. Ill. Rob Barret/TMU

Les hele artikkelen her.

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.