SnikkSnakk – et forum for spørsmål, diskusjoner og utveksling av erfaringer ved UiT

SnikkSnakk er et forum der man helt uformelt og på tvers av avdelinger og fakultet kan spørre om ting, diskutere ulike temaer og utveksle erfaringer med andre ved UiT.

Forumet er satt opp ut ifra en erfart opplevelse av at det finnes en personer ved UiT som burde kjenne til hverandre og kanskje samarbeide, og at det er mange ved UiT som med fordel kunne dele erfaringer og/eller ressurser.

  • Kanskje sitter det noen et sted på UiT som for lengst har løst ett praktisk problem som noen andre har?
  • Kanskje har man gjort noe som man tenker at det det kunne være interessant for andre å kjenne til?
  • Kanskje har noen en gummibåt som de ikke skal bruke i år, så slipper noen andre å kjøpe en selv?
  • Kanskje kjenner noen til et dataprogram som enkelt løser akkurat ditt behov?
  • Osv…

Ingen tema er for små og ingen spørsmål er for dumme.

Noen definerte forum er allerede satt opp, men nye forum settes opp etter behov – og gamle endrer navn etter behov 🙂 En oversikt over alle forumene finner du her. I tillegg finner du en liste over de ulike forumene i menyen på høyre side.

NB! Feil og problemer skal meldes inn til Oraklet som vanlig – ikke via denne siden.

Kommentarer er stengt.