Author: lbe028

0

Dialektbruk i kommentarfelt

Skriftspråket i kommentarfeltene knyttet til nettaviser er som regel et normrett skriftspråk. I motsetning til f.eks Facebook blir denne delen av nettet sett på som et generelt upassende sted å skrive dialekt. Se f.eks...