Språk og tekst i sosiale medium Blog

0

Make love (with nynorsk), not war 

Av Sofie Fossli András Kornai er ikkje nådig når han hevdar at nordmenn har bestemt, gjennom bloggane og twittar-kontoane våre, at det berre er bokmål som får vere med inn i den digitale framtida. Nynorsk...

0

Innbilt mangel på norsk terminologi

Anne Mette Sundes artikkel «Inspect kniven i inventoryen min.» Språklig praksis i et nytt domene (2016) tar for seg den språklige praksisen som oppstår i det norske Counter-Strike- miljøet. I artikkelen presenterer hun språkdata...

0

Nynorsk og bokmål på blogg

Det er mye som tyder på at mange nynorskbrukere heller velger å skrive bokmål når de skal ytre seg i sosiale medier, for eksempel en blogg. Et eksempel på dette er bloggeren Kristine Ullebø....