UiT Norges Arktiske Universitet arrangerer NORKOGs Sommerseminar 10.-11. juni 2021

Kognitivt sommerseminar ble første gang arrangert i Bergen i 2006, og årets arrangement i Tromsø er det niende i rekken. Seminaret arrangeres av forskningsgruppen CLEAR (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian) og NORKOG, den norske foreningen for kognitiv lingvistikk. Sommerseminaret er en møteplass for alle kognitive lingvister i Norge og andre som er interessert i kognitiv lingvistikk i vid forstand.

Det er en glede for oss å informere om at NORKOGs kognitive seminar, som på grunn av koronakrisen ikke kunne arrangeres i 2020, vil avholdes digitalt 10.-11. juni 2021. 
Alle som fikk sine sammendrag antatt til konferansen i 2020, kan holde sine planlagte foredrag i 2021, men de som ønsker å endre tema, står fritt til å gjøre det. Vi ønsker også nye deltagere velkommen. Mer informasjon vil komme senere.
Arrangementskomiteen har på grunn av den usikre pandemisituasjonen, samt nasjonale- og lokale smitteverntiltak bestemt at NORKOGs Sommerseminar i år vil bli avholdt digitalt.
For å unngå misforståelser har årets seminar fått navnet NORKOGs Sommerseminar 2020/2021.
Vi ønsker å beholde norsk (alt. skandinavisk) som arbeidsspråk på sommerseminaret.

Vi vil også informere om to andre begivenheter som vil finne sted i Tromsø i juni 2021, og som kan være av interesse for deltagerne på NORKOGs sommerseminar:
  1. Slavic Cognitive Linguistics Conference vil finne sted  4.-6. Juni med Martin Haspelmath og Sergey Say som plenarforelesere.
  2. Et kurs i statistikk Statistical Modeling for Linguists arrangeres 7.-9. juni 2021. Underviseren er Bodo Winter (University of Birmingham, UK). For mer informasjon om dette kurset, ta kontakt med den lokale arrangøren, Gillian Ramchand (gillian.ramchand@uit.no).

Tidslinje for NORKOGs Sommerseminar 2020/2021:

  • 08.02.2020           Frist for å sende inn sammendrag
  • 01.03.2020           Frist for å få tilbakemelding om sammendrag er godtatt
  • 01.04.2020           Frist for å registrere på forhånd (registrering er gratis, men bare de som registrerer på forhånd, får gratis konferansemiddag)
  • 04.-05.06.2020     NORKOGs Sommerseminar 2020
  • 19.04.2021           Frist for å bekrefte din deltakelse på seminaret
  • 10.-11.06.2021     NORKOGs Sommerseminar 2020/2021