About The Norwegian Centre for Space Weather

English

Photo: Njål Gulbrandsen
Photo: Njål Gulbrandsen

Tromsø Geophysical Observatory (TGO) at UiT – The Arctic University of Norway is one of the major space weather service providers in Norway; mainly within the field of geomagnetism, but also ionospheric conditions. The Norwegian Centre for Space Weather (NOSWE) is a semi-independent unit under TGO, established in collaboration with the Norwegian Space Centre (NSC).

Objectives:

  • to provide a single centralized interface for the region that may be a source for information and knowledge about space weather and space weather hazards for the various space weather user domains
  • to participate in space weather related research as well as the development and operation of products and services for prediction and mitigation of space weather hazards. Being part of UiT – the Arctic University of Norway, NOSWE is a natural place for students of space related topics to find sources of information, thesis topics and work.
  • to establish contact with national directorates, industries and activities that are vulnerable to or dependent on space weather for any reason, ranging from search and rescue and offshore drilling operations to the tourist industry and the amateur radio community.

The contents of the NOSWE webpage are currently available in English and provided as a collaboration between the following institutes:

Strategic partnerships

 Tromsø Geophysical Observatory at UiT – The Arctic University of Norway

 Norwegian Space Agency

 

National partners

 The Birkeland Centre for Space Science at the University of Bergen

 The Kjell Henriksen Observatory at UNIS – The University Centre in Svalbard

European partners

 Finnish Meteorological Institute

 Swedish Institute of Space Physics

Sodankylä Geophysical Observatory

 

Norsk

Photo: Njål Gulbrandsen
Photo: Njål Gulbrandsen

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) ved UiT Norges Arktiske Universitet er en av de ledende leverandørene av romværtjenester i Norge; hovedsakelig innen jordmagnetisme, men også innen ionosfære. Norsk Senter for Romvær (NOSWE) er et semi-uavhengig senter under TGO etablert og utviklet i samarbeid med Norsk Romsenter (NRS).

Mål:

  • Å levere et enkeltstående, sentralisert grensesnitt for regionen som kan brukes som kilde til informasjon og kunnskap om romvær og romværtrusler i tilknytning til de ulike brukerdomenene innen romvær
  • Å arbeide innen romværrelatert forskning så vel som innen utvikling av produkter og tjenester for prediksjon av og skadebegrensning av romværtrusler. Som en del av UiT Norges Arktiske Universitet, vil NOSWE være et naturlig sted for studenter med fordypning i romværrelaterte emner å finne informasjon, tema for avhandlinger og arbeid.
  • Å etablere kontakt med nasjonale direktorater, industri og aktører som av ulike årsaker kan være sårbar ovenfor eller avhengig av romvær, det være seg alt fra redningstjenesten og offshore-aktører til turistindustri og radioamatører.

Innholdet på NOSWEs netsider er for øyeblikket tilgjengelig på engelsk og er levert i samarbeid med følgende institusjoner:

Strategiske partnerskap

 Tromsø Geophysical Observatory at UiT – The Arctic University of Norway

 Norsk Romsenter

 

Nasjonale samarbedspartnar

Tromsø Geofysiske Observatorium, UiT – Norges Arktiske Universitet

The Birkeland Centre for Space Science, Universitetet i Bergen

The Kjell Henriksen Observatory, UNIS – The University Centre in Svalbard

Europeiske samarbedspartnar

 Finnish Meteorological Institute

 Swedish Institute of Space Physics

Sodankylä Geophysical Observatory