About The Norwegian Centre for Space Weather

English

Photo: Njål Gulbrandsen
Photo: Njål Gulbrandsen

Tromsø Geophysical Observatory (TGO) at UiT – The Arctic University of Norway is one of the major space weather service providers in Norway; mainly within the field of geomagnetism, but also ionospheric conditions. The Norwegian Centre for Space Weather (NOSWE) is a semi-independent project under TGO, developed in collaboration with the Norwegian Space Centre (NSC).

Objectives:

  • to act as the national coordinator of the federated Norwegian space weather providers
  • to provide a single centralized interface that may be a source for information and knowledge about space weather events and hazards for the various space weather user domains
  • to establish contact with national directorates, industries and activities that are vulnerable to or dependent on space weather for any reason, ranging from search and rescue and offshore drilling operations to the tourist industry and the amateur radio community.

The contributing members of the Norwegian Center for Space Weather participate in space weather related research as well as the development of products and services for prediction and mitigation of space weather hazards. Being part of UiT – the Arctic University of Norway NOSWE is a natural place for students of space related topics to find sources of information, thesis topics and work.

The content of NOSWE front desk is currently available in English and produced as a collaboration between the following institutes:

 Tromsø Geophysical Observatory at UiT – The Arctic University of Norway

 The Birkeland Centre for Space Science at the University of Bergen

 The Kjell Henriksen Observatory at UNIS – The University Centre in Svalbard

 Institutet för Rymdfysik – Swedish Institute of Space Physics

 

Norsk

Photo: Njål Gulbrandsen
Photo: Njål Gulbrandsen

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) ved UiT Norges Arktiske Universitet er en av de ledende leverandørene av romværtjenester i Norge; hovedsakelig innen jordmagnetisme, men også innen ionosfære. Norsk Senter for Romvær (NOSWE) er et semi-uavhengig senter under TGO etablert og utviklet i samarbeid med Norsk Romsenter (NRS).

Mål:

  • Å fungere som nasjonal koordinator for nasjonale romværaktører
  • Å levere et enkeltstående, sentralisert grensesnitt som kan brukes som kilde til informasjon og kunnskap om romvær-begivenheter og trusler i tilknytning til de ulike brukerdomenene innen romvær
  • Å etablere kontakt med nasjonale direktorater, industri og aktører som av ulike årsaker kan være sårbar ovenfor eller avhengig av romvær, det være seg alt fra redningstjenesten og offshore-aktører til turistindustri og radioamatører.

De bidragsytende medlemmene av NOSWE arbeider innen romværrelatert forskning så vel som innen utvikling av produkter og tjenester for prediksjon av og skadebegrensning av romværtrusler. Som en del av UiT Norges Arktiske Universitet, vil NOSWE være et naturlig sted for studenter med fordypning i romværrelaterte temaer å finne informasjon, tema for avhandlinger og arbeid.

Innholdet på NOSWEs netsider er for øyeblikket tilgjengelig på engelsk og levert som et samarbeid mellom følgende institusjoner:

Tromsø Geofysiske Observatorium, UiT – Norges Arktiske Universitet

The Birkeland Centre for Space Science, Universitetet i Bergen

The Kjell Henriksen Observatory, UNIS – The University Centre in Svalbard

 Institutet för Rymdfysik – Swedish Institute of Space Physics