Valgprogram Venstrealliansen

– Et mer rettferdig UiT

 

Rettferdighet

Økende forskjeller i makt og rikdom svekker tilliten mellom folk. Vi vil ha et samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap.

Derfor vil vi:

 • At flere forelesninger skal tas opp
 • Øke studiestøtten
 • Bygge flere studentboliger
 • At universitetet skal forbli desentralisert
 • At studenter tjener pensjon mens de studerer
 • Ha billigere og større utvalg i kantine, med tanke på ulike kosthold og allergier.
 • At det blir et bedre samarbeid mellom nettstudium og vanlig campus.
 • At det satses på utvikling av eksisterende og ny fjernundervisning teknologi for studenter ved UiT
 • Ha flere valgemner
 • ha billigere studentboliger
 • jobbe for at private aktører skal ha mindre betydning for universitetet
 • At det blir en obligatorisk del av alles utdanning å lære seg HLR.
 • At det satses større på det sosiale til studentene

 

Solidaritet

Venstrealliansen er for et flerkulturelt samfunn, der ingen blir forskjellsbehandlet for hvem de er eller hva de tror på. Vi vil alltid slå ned på undertrykking.

Derfor vil vi:

 • Støtte internasjonale studenters arbeid i kamp for bedre utdanning
 • Ha tilbud om livssynsrådgivere til alle de store livssynene representert i Norge, spesielt Nord-Norge med tanke på samiske studenter.
 • Ta inn studenter på flukt
 • styrke den samiske kvoten
 • Arbeide mot niqab-forbud og andre religiøse klesplagg ved universitetene for forbud er et inngrep i ytringsfriheten
 • at alle eksamener kan gjennomføres på minst norsk (bokmål og nynorsk), engelsk og samisk.
 • Ha eksamenssensorer skal være tilgjengelig på alle de samiske språkene anerkjent innenfor Norges grenser.
 • Likestille den samiske nasjonaldagen med den norske nasjonaldagen.
 • Bedre universitetsbibliotekets inventar når det kommer til utenlandsk skjønnlitteratur.
 • Ha et større utvalg av studentorganisasjoner for minoritetsgrupper på UiT.
 • Jobbe for at fagforeninger skal ha større betydning på UiT

 

Klima og miljø

Regjeringen kutter ikke klimagassutslipp og stiller ikke tøffe nok krav til de som tjener penger på miljøkrisen. At regjeringen ikke gjør nok, kan ikke stoppe UiT i å kutte.

Derfor vil vi:

 • I tillegg til å satse på å styrke kildesorteringen, ha søppelsortering for pant tilgjengelig på alle fakultet.
 • At UiT skal bli et plastfritt universitet
 • at UiT skal slutte å finansiere forskning i petroleumssektoren og vri forskningsmidler til fremtidens næringer
 • at miljø og klimaperspektiver tas med i læreplanene til studier der det er relevant
 • At universitetet satser på bærekraft i alle ledd
 • At bærekraftskomiteen skal ha større betydning for universitetet og får reell påvirkningskraft.
 • At det opprettes et samarbeid med matsentralen om overflødig mat og mat som holder på å gå ut på dato.
 • At atomdrevne fartøy i Tromsø ikke skal kunne parkere i nærheten av UiT og UNN.

 

Feminisme

Vårt mål er et samfunn der kjønn ikke begrenser folks frihet. Alle mennesker skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn og seksuell orientering.

Derfor vil vi:

 • Ha flere kvinnelige pensum forfattere
 • At 8. mars er en dag på universitetet hvor det ikke forekommer noen forelesninger.
 • At det blir en mer lik kjønnsbalanse blant forskerne, samt at forskerne fokuserer mer på de typiske kvinne temaene.
 • At det skal være gratis sanitærprodukter og kondomer på alle campuser under Universitetet i Tromsø
 • At seksuell helse skal ha større fokus på universitetet.
 • At varslingssystemet for seksuell trakassering skal forbedres og være mer tilgjengelig for studenter.
 • At det skal være tilgjengelig gratis hormonell prevensjon til studenter.
 • At det er større oppfølging av mannlige studenter som ønsker å fullføre graden, men ikke har motivasjonen
 • Øke satsingen på feministisk forskning
 • Opprettes psykologtjeneste på kraft helsesenter
Share

Kommentarer er stengt.