Om Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Tromsø. Studentparlamentet består av 25 valgte studenter, som møtes en gang i måneden for å diskutere saker som angår studentene og universitetet.

I studentparlamentet fattes det vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultets-spesifikke saker.

 

Studentparlamentets arbeidsutvalg

Til å utføre vedtakene velger SP hvert år et Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget jobber på heltid med den daglige driften av SP, og er SPs utøvende organ. Blant annet gjennom et arbeidsprogram vedtar SP hvilke saker AU skal jobbe med, og hva slags politikk Arbeidsutvalget skal utøve.

Hva gjør studentparlamentet?

Studentparlamentet velger representanter til flere av universitetets, Studentsamskipnadens og studentorganisasjonenes styrer samt nemder og utvalg. Studentparlamentet er også en viktig høringsinstans for Universitetet og Studentsamskipnaden i saker hvor studentenes meninger veier tungt. Studentparlamentet fordeler semesteravgiften i den store og den lille semesteravgiftsfordelinga, der de største mottagerne er bla.: Studentsamfunnet Driv, TSI, ISU, Midnattsolposten og DebutUKA.

Studentene ved UiT er gjennom Studentparlamentet medlem av Norsk studentorganisasjon (NSO).
NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for tilnærmet samtlige norske studenter.

Share

Kommentarer er stengt.