Valgprogram Grå Liste

Vi var med i forrige års valg og stiller igjen da vi ser at det fortsatt er mange av våre kjernesaker som trenger fokus. Generelt sett så ser vi at mye av disse problemene kan løses på grunn av at universitetet er for dårlig på kommunikasjon og markedsføring av deres egne tilbud. Dette er noe vi i alle saker vi jobbe med. Vi er fortsatt en ny liste og setter pris på dere, altså velgernes innspill om hva som kan gjøres for å forbedre deres studiehverdag. Som en god tradisjon fra i fjor så mener vi at litt humor er sunt.

Valgmotto

 • Stem grå liste for et mer fargerikt studentparlament.
 • Du må ikke stemme på oss, men det er viktig å bruke stemmeretten.
 • For studenter, av studenter.
 • Mer fokus på studentorganisasjoner.

Om oss

 • Vi er en politisk uavhengig liste. Vi er altså uten politisk farge og derav “grå” liste.
 • Vi var en gjeng med frustrerte studenter som skrev en liste over alt vi syntes kunne forbedre og lagde en egen studentliste etterpå.

 

Våre valgsaker

 1. Kantine
 • Rimeligere kantinepriser, det er for galt at studentene skal betale samme pris som i kiosk eller på bensinstasjoner.
 • Mer diversitet i mattilbud, da spesielt med tanke på begrensninger som livssyn, preferanser og allergier.
 • Bedre priser i kantinene spesielt med tanke på bagetter o.l. Istedenfor at kantinen bestiller baguetter fra eksterne firmaer mener vi at de heller burde lage baguetter der. Dette vil gjøre baguettene mye billigere i kantinen.
 • Bedre lister over ingredienser for livssyn, preferanser og allergier.

 

 1. Undervisning
 • Vi har klart å få gjennom bedre tilrettelegging for studenter med diverse lærevansker, vi vil følge opp denne saken og passe på at det går igjennom.
 • Bedre tilgang til nettundervisning. I tillegg til å gi forelesere kursing i å holde forelesning på nett. Få erfaring fra institutt som er vant med desentralisert undervisning.
 • Opptak av undervisning i tilfelle man ikke kan møte opp, eller mister nettet under seminar eller forelesning. 
 • Formidlingskurs for undervisere for å forbedre læringsutbytte til studentene.
 • Mer avstand mellom eksamener, instituttene må gjøre en bedre jobb med å spre eksamener over eksamensperioden.
 • Gis tudenter tilgang til å kjøpe bøker og kompendium framfor å bare bruke internett kilder.

 

 1. Studentliv
 • Studentliv er viktig for at studenter skal kunne bli kjent med mennesker på campus, men har også mye å si for hvordan de lever. Det er et kjempeviktig fokus for oss da det har mye å si for levestandarden og den mentale helsen til studenter.
 • Dagligvarebutikk på campus, vi vet dette er vanskelig å gjennomføre men likevel viktig å arbeide med. Det er ikke alltid man husker å fikse mat før man drar på campu, og siden kantineprisene er så blodige så vil vi ha et billigere alternativ.
 • Gratis parkering for studenter. Dette går nok litt imot miljøtiltak, men vi må også huske at det finnes studenter som bor utenfor busslinjene og at dette vil gjøre den allerede dyre turen til campus lettere å gjennomføre.
 • Tilgang til parkering på alle studentboliger. Det er fortsatt studenter som reiser hjem i helgene og som bruker bil. Det er studenter med barn som har et behov for bil. Vi burde ikke diskriminere studenter som trenger en bil.
 • Vi vil ha flere parkeringsplasser til studenter. Et av problemene i dag er at parkeringen blir fullt veldig tidlig på dagen, dette fører til at vi har flere bilister som kjører rundt overalt på campus og leter etter parkeringsplass. En økning i parkeringsplasser vil hindre at dette skjer og gjøre at folk som kjører uansett gir et mindre klimautslipp. En del ut av dette er også å ikke ha snødumping på studentparkeringene, brøytebilene burde heller bli instruert til å dumpe snø på en av gjesteparkeringene.
 • Flere askebegre på campus, flere askebegre fører til at mindre røykere stumper røyken på bakken, som igjen vil spare miljøet.

 

 1. For internasjonale studenter
 • Trekke inn internasjonale studentene og finne en bedre måte å inkludere internasjonale studenter med Norske studenter. 
 • Norsk fadder som guider den internasjonale studenten på Campus. Nederland hadde en vanlig fadder og en for tekniske problemer, noe vi kan prøve ut for internasjonale studenter.
 • Representant for internasjonale studenter på studentparlamentet. Akkurat nå er det et demokratisk problem at internasjonale studenter ikke har sin egen studentrepresentant. Vi som Norske studenter kommer aldri til å klare å sette oss inn i utfordringene ved å være en internasjonal student.
 • An egen ansatt som hjelper de internasjonale studentene med det byråkratiske systemet til Norge.
 • Få et bedre utvalg av fag for internasjonale studenter. 
 • Arbeide med kvaliteten på studentene, da spesielt med tanke på potensielle språklige utfordringer. 
 • Få bedre Norskkurs (Da helst før studiestart), i tillegg til muligheten av Engelsk tilleggskurs for internasjonale studenter.
 • Legge press på flere grader som kan tas på Engelsk.
 • Grå liste stiller seg imot at internasjonale studenter skal betale skolepenger for å få studere i Norge.

 

 1. Utveksling
 • Større kapasitet til utvekslingskontoret.
 • Kvalitetssikring av kontaktpersoner i utlandet.
 • Mer støtte til utvekslingsstudenter under internasjonale kriser som Covid-19.
 • Samarbeid med ANSA (Assosiation for Norwegian Students Abroad).
 • Ha et utvekslingsnettverk, ikke alle har metoder for å kontakte andre utvekslingsstudenter på studiested. 

 

 1. Studentorganisasjoner
 • Vi skal støtte opp om små studentorganisasjoner.
 • Bedre informasjon om studentorganisasjoner på campus
 • Studentorganisasjoner må få lettere tilgang til lokaler som enten brukes som lager eller oppholdsrom. Det er spesielt vanskelig i dag å få tilgang til oppholdsrom.
 • Lettere informasjon til studentorganisasjoner som har lyst å starte opp i tillegg til raskere respons til studentorganisasjoner som vil starte opp.
 • Et spesifikt organ som har til oppgave å hjelpe studenter å starte opp studentorganisasjoner og som gir informasjon om allerede eksisterende studentorganisasjoner.
 • Egen link på forsiden av uit til studentorganisasjoner. Dette finnes allerede på Samskipnaden sine sider, men flest studenter vil gå til uit sine sider. Dette vil hjelpe studenter å finne et sosialt miljø.

 

 1. Psykisk helse
 • Bedre tilgang til terapihunder på campus under eksamenstiden, de er for lite synlig og finnes ikke på alle institutter.
 • Terapikatter for de som er redd for hunder.
 • Mer synlighet av psykologisk hjelp til studenter.
 • Større synliggjøring av studentprestene.
 • Synliggjøring av stillerom osv. For at studenter skal ha et sted å avstresse.

 

 1. Fysisk helse
 • Gratis helsetilbud på campus. Her tenker vi at medisin-studentene kan hjelpe til i en betalt praksis, på denne måten får de lære å gjøre undersøkelser samtidig som at studentene slipper å betale for å dra til fastlegen for hver småting.
 • Gratis kostholdsveiledning. Da spesielt hvordan man kan spise sunt på et studentbudsjett.
 • Oppdatering av utstyret til treningsrommene på fakultetene, for studenter som ikke har råd til treningsmedlemskap så er dette veldig fordelaktig. Trening er viktig for din fysiske helse og ikke minst din psykiske helse.

 

 1. Endringer på universitetssystemet
 • Mer diversitet i universitetsstyret. Vi vil at det skal være en representant fra hver avdeling i universitetsstyret. Altså Harstad, Narvik, Alta i tillegg til Tromsø. Dette er fordi at de forskjellige campusene burde få en viss styringsmakt over seg selv.
 • Få tilbake fakultets-representantene på studentparlamentet
 • Få tilbake rektorvalg.

 

 1. Fadderukene
 • Kursing av faddere, da spesielt med tanke på psykisk helse og inkludering av studentene.
 • Begrensninger på antall faddere på fadderbarn, og fadderbarn på faddere.
 • Informasjonshefte over alle studentorganisasjonene og studentparlamentet i tillegg til omvisning av alle rommene der studentorganisasjoner oppholder seg.
 • Vi vil har flere alkoholfrie arrangementer under debut-ukene, men vi vil ikke at dette skal gå ut over de arrangementene som inneholder alkohol. Dette er viktig for å kunne gi studenter som ikke drikker en valgfrihet i ting de vil delta i og enda et alternativ for studenter som er lei og trenger en liten pause. Dette kan lages i samarbeid med Ansvarsfull.
 • Mer samarbeid mellom faddere og studentorganisasjoner.
 • Større inkludering av internasjonale studenter under fadderuken.
 • Studentkontakt som hjelper 1. års studentene med å finne ut av diverse ting som er knyttet til å studere på universitetet. Finnes på biologi og arkeologi, burde være på alle program. 

 

 1. Studentboliger
 • Bedre vedlikehold av studentboligene med et spesielt fokus på muggproblemet. 
 • Gjennomgang av måten studentsamskipnade imøtekommer og behandler studenter som har reelle plager med sin studentbolig.
 • At universitetet skal slutte helt å sende inn vektere for å “passe på” at studentene følger reglene.
 • Billigere priser på studentboliger.
 • Øke antall studentboliger. 

 

 1. Pandemi
 • Informasjon om vaksineringsplan fra universitetet. 
 • Forbedre arbeidet med oppfølging overfor studenter og ansatte i risikogrupper.
 • Mindre press på fysisk oppmøte.
 • Mindre press til å ha kamera på under forelesning. 
 • Ha mulighet for fysisk samt digitalt oppmøte for mindre klasser. Dette kan gjøres ved at studenter som ikke vil delta fysisk kan delta på samme forelesning via zoom.

 

 1. Tullesaker
 • Alle politiske tvister må løses med holmgang til første skrubbsår, eventuelt snøballkrig på vinteren. Hver eneste holmgang skal filmes og legges ut studentparlamentet sin hjemmeside.
 • Etablering av en ny studentmonark per semester. Bruk av ordet konge og dronning vil vi ikke av på bakgrunn av bekymring for diskriminering.
 • Gjøre det obligatorisk for alle studenter å se det omtalte Meghan og Harry intervjuet. Dette er historisk øyeblikk som alle må få med seg.
 • Forby snø på Campus!
 • Hver student som avslutter master skal bli tilbudt et sverd.
 • Radiomerking av alle fadderbarn, så vi ikke mister dem i løpet av fadderuka.
 • Videoovervåkning av hele campus med plakater som sier “Storebror ser deg!”. 
 • PASSE PÅ AT NYEKSAMINERTE MASTERSTUDENTER MED SVERD OG MONARKEN IKKE KOMMER FOR NÆRT HVERANDRE!

Lenken under er der du kan stemme ved årets studentparlamentsvalg, bruk stemmen din!

stemme.uit.no

Kommentarer er stengt.