Archive

Komparative studier av læreplanutvikling i Finland og Norge

av TONE SKINNINGSRUD Anne B. Fyhns innlegg om det tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjektet i Åbo og den nye finske læreplanen som skal iverksettes i 2016 aktualiserer spørsmålet om hvordan utviklingsprosjekter og læreplaner blir til. Fyhn påpeker at Finland ligger foran Norge når det gjelder vektlegging av kulturell og kommunikativ kompetanse, som er tatt inn som en Read More

Helhetsskapande undervisning i årskurs 7 – 9. Finsk matematikkundervisning i utvikling.

av ANNE BIRGITTE FYHN Et nytt tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt innen fagene matematikk, slöjd (håndverksfag), huslig ekonomi (mat og helse) og kjemi, hadde kick-off-dag 10. april 2015 ved Åbo Akademi, Vasa. Prosjektet er rettet mot lærere i åk 7-9 (tilsvarende ungdomstrinnet i Norge) og det inngår i Finnlands statlige satsing på naturfag og matematikk (LUMA). Denne dagen Read More