Archive

Helhetsskapande undervisning i årskurs 7 – 9. Finsk matematikkundervisning i utvikling.

av ANNE BIRGITTE FYHN Et nytt tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt innen fagene matematikk, slöjd (håndverksfag), huslig ekonomi (mat og helse) og kjemi, hadde kick-off-dag 10. april 2015 ved Åbo Akademi, Vasa. Prosjektet er rettet mot lærere i åk 7-9 (tilsvarende ungdomstrinnet i Norge) og det inngår i Finnlands statlige satsing på naturfag og matematikk (LUMA). Denne dagen Read More