Header image.

Archive

Les om Siv Norkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk

Siv Ingrid Nordkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk: Høsten 2016 startet jeg mitt doktorgradsarbeid i matematikkdidaktikk/kulturpedagogikk ved Institutt for Lærerutdanning og pedagogikk på UiT – Norges Arktiske Universitet. Prosjektet Lávvu og matematikk beskriver og undersøker hvordan skolen kan dra nytte av urfolkskunnskap i undervisningen. Det ses på hvordan lávvu, samisk telt, er tatt inn i matematikkundervisningen Read More

Les om Anna Loppachers PhD-prosjekt om foreldrerollen i møtet mellom asylsøkere og offentlige ansatte

Jeg er stipendiat i migrasjonsforskning, og jobber med ulike forventninger til foreldrerollen i møtet mellom asylsøkere og offentlige ansatte. Min bakgrunn er fra sosialantropologi, noe som påvirker mine analytiske perspektiver. Jeg jobber kvalitativt, med særlig fokus på deltagende observasjon som metode, og er interessert i hvordan sammenhenger mellom analytiske nivåer (mikro-mellom-makro, altså person-, institusjons/organisasjons- og Read More

Les om Terje André Bringelands PhD-prosjekt om PISA sine virkninger i utdanningssystemet

Mine forskningsinteresser og forskningserfaringer i relasjon til skole kan sammenfattes til strukturer, mekanismer og aktører der profesjonalitet er et viktig nøkkelord. Margaret Archers teorier om utdanningssystemet, struktur-aktør, kultur-aktør og refleksivitet brukes hovedsakelig som analytisk verktøy, men jeg er også interessert i elementer fra Bourdieu og Callon & Latour. Jeg bruker kritisk realisme som en generell Read More

Ny PhD på forskningsgruppa – Daniel Rød

Daniel Rød er nyansatt stipendiat i RUR-ED Spatial Inequalities and Spatial Justice in Educaton. Han har bakgrunn som sosialantropolog, med mastergrad om naturkatastrofehåndtering i Sørøst-Asia. Rød vil bidra med kvalitative innsikter på om lærere på forskjellige steder og kontekster har opplevelser som påvirker læremiljøet til studentene/elevene, med følgende foreløpige hovedproblemstilling:  Hvilke motivasjoner, incentiver og begrensninger Read More

Anna Maria Stenseth employed as a PhD-student

From Aug 1 2016 Anna Maria Stenseth is employed as a PhD student in the research group. Her project will be on how educational opportunities are affected by gender and place.   Welcome to Anna Maria!