Posts

Open lecture, Philip Roberts: Spatial Justice and its Implications for Rural Studies

Philip Roberts is an Associate Professor in Curriculum Inquiry & Rural Education at the University of Canberra, where he convenes units across the fields of Educational Sociology and Curriculum Inquiry. His major ongoing research focuses on place, the sustainability of rural communities, and the interests of the least powerful in our society. Philip’s work is Read More

Invitasjon til åpne forelesninger med professor Margaret S. Archer

Forskningsgruppa Space and Time in Education har gleden av å invitere studenter og ansatte til to åpne forelesninger med professor Margaret S. Archer. Archers omfattende vitenskapelig produksjon har gjort henne til en av dagens mest fremtredende samfunnsteoretiker, og hennes bidrag er viktige for blant annet det utdanningssosiologiske feltet. Archer er mest kjent for sine undersøkelser Read More

Open research seminar June 1: Educational research with the San of southern Africa

Welcome to the second seminar this semester organised by the research group Space and Time in Education. WHEN: 1 JUNE 2018, 12:15-14;00 WHERE: Campus Breivika, SVHUM E-0105 The topic of the seminar will be educational research with the San of southern Africa. The invited speaker is Jennifer Hays, who has been conducting research on educational Read More

Åpent seminar om kunnskap og kompetanse i nordnorske kystfiskerikulturer – 13. april

Hva konstituerer kunnskap og kompetanse i nord-norske kystfiskerkulturer? Forskningsgruppen Space and Time in Education inviterer til åpent seminar. Camilla Brattland (postdoktor, Senter for samiske studier) holder innlegg om fiskeres bruk av digitale verktøy i forhold til tradisjonell kunnskap i det “kulturelle sjøskapet”. Anne Birgitte Fyhn (professor, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk) og Håkon Robertsen (fiskeskipper, Read More

Les om Siv Norkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk

Siv Ingrid Nordkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk: Høsten 2016 startet jeg mitt doktorgradsarbeid i matematikkdidaktikk/kulturpedagogikk ved Institutt for Lærerutdanning og pedagogikk på UiT – Norges Arktiske Universitet. Prosjektet Lávvu og matematikk beskriver og undersøker hvordan skolen kan dra nytte av urfolkskunnskap i undervisningen. Det ses på hvordan lávvu, samisk telt, er tatt inn i matematikkundervisningen Read More

Invitasjon til åpent seminar med Centre for Social Ontology 12. januar 2018

Forskningsgruppa Space and Time in Education (ILP) har i samarbeid med Institutt for samfunnsvitenskap (UiT) gleden av å invitere til et åpent seminar med Centre for Social Ontology som ledes av forskningsgruppas professor 2, Margaret Archer. TID: 12. JANUARY 2018 KL. 09:30-17:00 STED: AUDITORIUM B-1005 SVHUM   Seminaret vil bli streamet: Se streaming Ingen påmelding. Read More

Les om Anna Loppachers PhD-prosjekt om foreldrerollen i møtet mellom asylsøkere og offentlige ansatte

Jeg er stipendiat i migrasjonsforskning, og jobber med ulike forventninger til foreldrerollen i møtet mellom asylsøkere og offentlige ansatte. Min bakgrunn er fra sosialantropologi, noe som påvirker mine analytiske perspektiver. Jeg jobber kvalitativt, med særlig fokus på deltagende observasjon som metode, og er interessert i hvordan sammenhenger mellom analytiske nivåer (mikro-mellom-makro, altså person-, institusjons/organisasjons- og Read More

Les om Terje André Bringelands PhD-prosjekt om PISA sine virkninger i utdanningssystemet

Mine forskningsinteresser og forskningserfaringer i relasjon til skole kan sammenfattes til strukturer, mekanismer og aktører der profesjonalitet er et viktig nøkkelord. Margaret Archers teorier om utdanningssystemet, struktur-aktør, kultur-aktør og refleksivitet brukes hovedsakelig som analytisk verktøy, men jeg er også interessert i elementer fra Bourdieu og Callon & Latour. Jeg bruker kritisk realisme som en generell Read More

Ny PhD på forskningsgruppa – Daniel Rød

Daniel Rød er nyansatt stipendiat i RUR-ED Spatial Inequalities and Spatial Justice in Educaton. Han har bakgrunn som sosialantropolog, med mastergrad om naturkatastrofehåndtering i Sørøst-Asia. Rød vil bidra med kvalitative innsikter på om lærere på forskjellige steder og kontekster har opplevelser som påvirker læremiljøet til studentene/elevene, med følgende foreløpige hovedproblemstilling:  Hvilke motivasjoner, incentiver og begrensninger Read More

Invitasjon til åpen forelesningsrekke med professor Margaret S. Archer

Forskningsgruppa Space and Time in Education ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har gleden av å invitere studenter og ansatte til en åpen forelesningsrekke på tre forelesninger med professor Margaret S. Archer, Department of Sociology, University of Warwick, U.K.     Archers omfattende vitenskapelig produksjon har gjort henne til en av dagens mest fremtredende samfunnsteoretiker, Read More