Posts

Hva er en pedagog?

Forskningsgruppa er glad for å være med på å finansiere PhD-studentenes fagdag “Hva er en pedagog?”

PhD-candidate for the research project “RUR-ED Spatial Inequalities and Spatial Justice in Education”

The research project “RUR-ED Spatial Inequalities and Spatial Justice in Education” has a vacant position for a motivated PhD-candidate: See more information here Work place at Campus Tromsø Application deadline December 18th 2016. For more information contact: Professor Unn-Doris K. Bæck on e-mail: uba000@uit.no  

Anna Maria Stenseth employed as a PhD-student

From Aug 1 2016 Anna Maria Stenseth is employed as a PhD student in the research group. Her project will be on how educational opportunities are affected by gender and place.   Welcome to Anna Maria!

2 vacant doctoral research fellowships

“Space and Time in Education” has 2 vacant positions for motivated PhD-candidates: PhD-candidate in the field of comparative education – more information here (work place at Campus Tromsø) PhD-candidate in migration studies – more information here (work place at Campus Kirkenes) Application deadline for both positions August 18th 2016. For more information contact: professor Gry Paulgaard, e-mail : Read More

Reformer i Norge og Finland

av ANDREW KRISTIANSEN I blogginnleggene til Tone Skinningsrud og Anne B. Fyhn vises det til utviklingen i finsk skole og lærerutdanning. Norsk og finsk utdanningspolitikk skiller seg fra hverandre når det gjelder antall utdanningsreformer og grad av politisk styring. I perioden 1970-2010 ble norsk grunnskole reformert fire ganger (M-74, M-87, R-97 og LK-06) og norsk Read More

Komparative studier av læreplanutvikling i Finland og Norge

av TONE SKINNINGSRUD Anne B. Fyhns innlegg om det tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjektet i Åbo og den nye finske læreplanen som skal iverksettes i 2016 aktualiserer spørsmålet om hvordan utviklingsprosjekter og læreplaner blir til. Fyhn påpeker at Finland ligger foran Norge når det gjelder vektlegging av kulturell og kommunikativ kompetanse, som er tatt inn som en Read More

Helhetsskapande undervisning i årskurs 7 – 9. Finsk matematikkundervisning i utvikling.

av ANNE BIRGITTE FYHN Et nytt tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt innen fagene matematikk, slöjd (håndverksfag), huslig ekonomi (mat og helse) og kjemi, hadde kick-off-dag 10. april 2015 ved Åbo Akademi, Vasa. Prosjektet er rettet mot lærere i åk 7-9 (tilsvarende ungdomstrinnet i Norge) og det inngår i Finnlands statlige satsing på naturfag og matematikk (LUMA). Denne dagen Read More