Home

the utopian thinking of yesteryear becomes the common sense of today – jean anyon

om oss

et emne

studenter, gjester, lærere, venn_inn_er diskuterer med hverandre hvilken betydning kjønn har i livet og setter spørsmålstegn ved ›normalt‹. det er HIF-1300 ved UiT norges arktiske universitet og dets blogg.

å tenke

for å tenke trenges det ord. vi forklarer noen begrep.

å leve

ting skjer, ofte rare ting. vi reflekterer over små og større ting, så tilfeldig som livet selv.

å lese, se, høre

bøker, filmer, serier om kjønn, seksualitet, rasifisering som vi har snakket om. dette står i hylla vår.

verkstedet

litteratursamling

avkolonialisering, demokratisering, feministisk pedagogikk

Kjønnsidentitet

Er du mann? Er du kvinne? Eller både og? Eller er du kanskje ingen av delene? Hva føler du deg mest komfortabel med kjønnsmessig? Og hvordan kan du vite det? >

Seksuell orientering

Begrepet “seksuell orientering” brukes ofte synonymt til “legning” eller “seksuell identitet”. “Legning uttrykker at denne tiltrekningen skal være noe statisk of til ett eller flere kjønn, kanskje medfødt. Seksuell orientering derimot… >