Studentutvalget ved HSL fakultetet

Scroll down for English

Studentutvalget er det øverste studentpolitiske organet på fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Vi har som formål å ivareta studentenes interesser og fremme god studentvelferd. Studentutvalget skal fungere som et bindeledd mellom studentene og administrasjonen på UiT.

Våre hovedoppgaver er å representere HSL-studentenes sak på fakultetsnivå, bidra med økonomisk støtte til studentarrangementer og finne studentrepresentanter til verv på fakultetet.

Vi kan hjelpe til med problemstillinger du som student står overfor, og vi kan også hjelpe deg å finne riktig person å snakke med dersom vi ikke kan svare på det du lurer på. Ingen spørsmål er for små eller for store, så ta gjerne kontakt med oss.

Vi har kontor i “glassburet” i første etasje på HSL-fakultetet (rett overfor HSL-kantina) på rom B0104. Vi kan også kontaktes via vår facebookside eller på mail studentutvalget@hsl.uit.no.

Studentutvalget består i studieåret 2023/2024 av:

  • Erling Petter Hæsken Trones
  • Alin Bamerni
  • Herman Gulvik
  • Tobias Hjermann
  • Alexander Pusceddu

Vedtekter:
Vedtekter for SU HSL
Forslag til endring av vedtekter må være styret i hende minimum 2 uker i forkant av allmøtet.

English version

The Student Committee is the highest political student body at the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education (HSL). Our purpose is to look after the students interests and promote good student welfare. The student committee will act as a link between the students and the administration at UIT. 

Our main tasks are to represent HSL-students cases at the faculty level, to contribute with financial support for student events, and to find student representatives for positions at the faculty.

We can help you as a student with issues that you are currently facing, and we can also help you find the right person to talk to if we can not answer your questions. No questions are too small or too big, so feel free to contact us.

Our office is in the “glass cage” on the ground floor of the HSL faculty (directly opposite the HSL canteen) in room B0104. You can also contact us via our facebook page or by our email studentutvalget@hsl.uit.no

The Student Committee for the school-year 2023/2024 consists of:

  • Erling Petter Hæsken Trones
  • Alin Bamerni
  • Herman Gulvik
  • Tobias Hjermann
  • Alexander Pusceddu
Skroll til toppen