Archive

29. april er det allmøte! / General assembly on april 29th!

Dato for allmøte til vårsemesteret er satt til onsdag 29. april. På allmøtet skal det velges nytt studentutvalg og ny representant til studentparlamentet, og vi i “gamle” SU blir å presentere årsrapporten vår. Detaljert innkalling og saksliste følger når dagen nærmer seg.   The general assembly this spring semester will be held at april 29th. Read More