29. april er det allmøte! / General assembly on april 29th!

Dato for allmøte til vårsemesteret er satt til onsdag 29. april. På allmøtet skal det velges nytt studentutvalg og ny representant til studentparlamentet, og vi i “gamle” SU blir å presentere årsrapporten vår. Detaljert innkalling og saksliste følger når dagen nærmer seg.

 

The general assembly this spring semester will be held at april 29th. At the meeting new representatives to the faculty’s student council and a new representative to the student parliament will be elected, and we in the “old” student council will present our annual report. A detailed agenda will be sent to all students during april.

Comments are closed.