Archive

Allmøte/General Assembly, 26.04.2016

Scroll down for English Studieåret er nesten ferdig, og før eksamenstida begynner for fullt er det på nytt på tide for et allmøte. Allmøtet er fakultetets øverste studentorgan, og det er her studentene kan velge representanter til de ulike styrer og verv som bestemmer fakultetets – og dermed DIN – skjebne. Du kan la andre bestemme Read More