Allmøte/General Assembly, 26.04.2016

Scroll down for English

Studieåret er nesten ferdig, og før eksamenstida begynner for fullt er det på nytt på tide for et allmøte. Allmøtet er fakultetets øverste studentorgan, og det er her studentene kan velge representanter til de ulike styrer og verv som bestemmer fakultetets – og dermed DIN – skjebne. Du kan la andre bestemme over din skjebne og din framtid som student, men hvis du ønsker å ha noe å si i saker som angår deg personlig, så er du herved hjertelig invitert til å delta på allmøtet.

Dato: 26. april

Tid: kl16:15

Sted: B-1005 (campus Breivika)

Saksliste:
– Årsberetning
– Økonomisk situasjon
– Valg av nytt studentutvalg
– Valg av fakultetsrepresentant til studentparlamentet

Sakspapirer sendes ut i løpet av helgen.

Etter møtet byr vi på kortreist lokalprodusert pizza. 🙂

Hvis du har facebook, vennligst meld deg på arrangementet, slik at vi vet hvor mye pizza vi må bestille.

Møtet blir kort og presist, men vi trenger flere kandidater til vervene. Send oss gjerne en kort epost til studentutvalget@hsl.uit.no hvis du kanskje vurderer å stille eller ønsker mer informasjon om vervene. For å kunne stille og for å ha stemmerett på allmøtet må du være student på HSL-fakultetet.

English version:

The academic year is almost over, and as usual at this time of the year it is time for the general assembly. The general assembly is the highest organ of our faculty’s student democracy. Here we elect student representatives to all decision-making bodies of the faculty, which determine the faculty’s – and thereby YOUR – fate. You can of course let other people decide what is best for you, but if you would like to have a say about issues that concern you personally, you are welcome to participate and vote in the general assembly.

Date: tuesday, 26. april

Time: kl16:15

Place: B-1005 (campus Breivika)

Agenda:
– Annual report
– Economic situation
– Election of new student council
– Election of faculty representative to the student parliament

Case documents will be distributed during the weekend.

After the meeting we will serve locally produced pizza. 🙂

If you have facebook, please join the event, so that we have a rough idea about how much pizza we need to order.


The meeting will be short and precise, but we do lack candidates. Please send us a short email to studentutvalget@hsl.uit.no if you are interested in running for one of the positions or if you want to know more about them. Every HSL-student is qualified to run and has the right to vote at the general assembly.

Comments are closed.