Archive

Søknad om økonomisk støtte til arrangementer

Linjeforeninger og studiegrupper kan søke Studentutvalget om midler til å ha sosiale og faglige arrangementer. Benytt dokumentet under med retningslinjer og mal for hvordan søknaden skal se ut. Send oss gjerne en mail på studentutvalget@hsl.uit.no hvis det er noe dere lurer på, så kan vi hjelpe til med utformingen av søknader. Søknadsskjema er oppdatert våren Read More