Søknad om økonomisk støtte til arrangementer

Linjeforeninger og studiegrupper kan søke Studentutvalget om midler til å ha sosiale og faglige arrangementer.

Benytt dokumentet under med retningslinjer og mal for hvordan søknaden skal se ut. Send oss gjerne en mail på studentutvalget@hsl.uit.no hvis det er noe dere lurer på, så kan vi hjelpe til med utformingen av søknader.

Søknadsskjema er oppdatert våren 2022.

Mal for søknad til SU ved HSL-fakultetet oppdatert 2022 (word)

Mal for søknad til SU ved HSL-fakultetet oppdatert 2022 (pdf)

Kommentarer er stengt.