Archive

Allmøte høst 2021

Studentutvalget ved HSL-fakultetet vil ønske alle HSL studenter velkommen til allmøte som skal holdes den  14. oktober 2021 klokken 16:15. Allmøtet avholdes i Auditorium 2, i Teorifagsbygget Hus 1 (inngang fra Solhallen). Det vil bli gratis matservering, så alle som tenker å komme bes om å trykke “skal” på Facebookarrangementet så vi vet hvor mange vi Read More