Archive

Allmøte vår 2021

Studentutvalget ved HSL-fakultetet vil ønske alle HSL studenter velkommen til allmøte som skal holdes den 29. april 2021 klokken 16:15. Allmøtet avholdes i Auditorium 1, i Teorifagsbygget Hus 1 (inngang fra Solhallen). Det vil bli gratis matservering, så alle som tenker å komme bes om å trykke “skal” på Facebookarrangementet så vi vet hvor mange vi Read More

Søknad om økonomisk støtte til arrangementer

Linjeforeninger og studiegrupper kan søke Studentutvalget om midler til å ha sosiale og faglige arrangementer. Benytt dokumentet under med retningslinjer og mal for hvordan søknaden skal se ut. Send oss gjerne en mail på studentutvalget@hsl.uit.no hvis det er noe dere lurer på, så kan vi hjelpe til med utformingen av søknader. Mal for søknad til Read More