Header bilde.

Om prosjektet

SUM (Sammenheng gjennom Undersøkende Matematikkundervisning) er et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt. Det overordnete temaet i SUM er sammenheng i utdanning, og det vil undersøkes på tre forskjellige nivåer: 1) sammenheng mellom matematikkdidaktisk forskning om undersøkende matematikkundervisning og matematikkundervisning i skolen; 2) sammenheng mellom læreres undervisningspraksis og deres forståelse for og oppfatning av utforskende matematikk og overganger i skoleløpet; 3) sammenheng i matematikkundervisningen mellom de strukturelle overgangene i skoleløpet.

Målet med SUM er å bidra til utvikling av barn og unges læring i og motivasjon for matematikk gjennom hele skoleløpet, ved å integrere undersøkende matematikkundervisning fra barnehage til videregående skole. For å oppnå dette vil vi legge til rette for at lærere og pedagoger, fra barnehage til videregående skole, skal kunne utvikle sin undervisningskompetanse innen undersøkende matematikkundervisning. Disse utviklingsaktivitetene skal foregå fra høsten 2017 til våren 2020. Fokusområdet for prosjektet vil være fire overganger der det erfaringsmessig er utfordringer knyttet til elevers motivasjon og læring av matematikk:

Barnehage => Småskole => Ungdomstrinn => Videregående skole => Universitet

For hver av disse overgangene ønsker vi å opprette en gruppe på 10-15 lærere/pedagoger og to forskere. Gruppene skal settes sammen slik at lærerne til sammen underviser på tre klassetrinn; to før overgangen og ett etter overgangen. Gruppene vil samles tre ganger i året. I tillegg vil det være en overgangsgruppe som særlig fokuserer på overganger og samiske barn. Deltakerne i disse gruppene vil, så langt det lar seg gjøre, følges over tre skoleår. Hvert av disse årene skal deltakerne arbeide sammen med å utvikle, gjennomføre og evaluere flere undersøkende undervisningsforløp.

Lenke til prosjektbanken Norges forskningsråd

Samtykkeskjema GOP

Kommentarer er stengt.