Om TAKk

Tromsø Akademiske Kvinnekor ble stiftet 20. mars 2010.
Vi er et akademisk kvinnekor ved UiT – Norges Arktiske Universitet samt en medlemsgruppe i Studentsamfunnet driv. Koret har ca 40 medlemmer, hvor halvparten er kvinnelige studenter, og resten er ansatte på UiT eller har annen akademisk tilknytning.
Vårt mål er å strekke oss mot det å bli litt bedre… ALIQUANTULUM MELIORES SUMUS

Vi dirigeres av vår Conducteur Supreem Bjarne Isaksen

Besøk vår hjemmeside www.takk.tromso.no