En kartlegging av tannhelsen i befolkningen i nord

smilende_tann_logo_pms300Prosjektet har til hensikt å kartlegge tannhelsen i utvalgte kommuner i Finnmark. Resultatene fra undersøkelsen vil være av stor betydning i det videre arbeidet for å kunne tilby alle et likeverdig tannbehandlingstilbud basert på den enkeltes spesifikke behov. Prosjektet vil derfor kunne bidra til å fremme tannhelsen i befolkningen. Undersøkelsen gjøres i regi av Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø i samarbeid med fylkeskommunen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge.