Finansieringskilder

golden coinsStudien finansieres gjennom tilskuddsmidler fra  Helsedirektoratet og støtte fra Finnmark Fylkeskommune. Ingen av finanskildene har interessekonflikter knyttet til prosjektet.