Om undersøkelsen

Cloudberry closeupProsjektet har til hensikten å kartlegge tannhelsen i utvalgte kommuner i Finnmark. Resultatene fra undersøkelsen vil være av stor betydning i det videre arbeidet for å kunne tilby alle et likeverdig tannbehandlingstilbud basert på den enkeltes spesifikke behov. Prosjektet vil derfor kunne bidra til å fremme tannhelsen i befolkningen. Undersøkelsen er i regi av Institutt for samfunnsmedisin UIT Norges arktiske universitet i samarbeid med fylkeskommunen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge (TkNN).