Bakgrunn og hensikt

Young woman brushing her teethPersoner bosatt i utvalgte kommuner i Finnmark er invitert til å være med i et forskningsprosjekt for å kartlegge tannhelseforhold i befolkningen. Prosjektet skal innhente mer kunnskap om tannhelse i befolkningen i forhold til forekomst av hull og fyllinger i tennene, tannkjøttbetennelse og tannlegeskrekk samt studere tannhelseatferd.  I hvilken grad forhold i munnen påvirker livskvaliteten og kartlegging av bruk og fornøydhet med tannhelsetjenesten inngår også i studien.

Hensikten med studien er å beskrive tannhelsen for å kunne tilby alle et likeverdig tannbehandlingstilbud basert på den enkeltes spesifikke behov. Dette vil være et viktig bidrag for å fremme tannhelsen i befolkningen. Personer er invitert til å delta i denne undersøkelsen dersom de er mellom 18-75 år, har fått time hos en offentlig tannhelseklinikk i løpet perioden for datainnsamlingen og bor i en av de utvalgte kommunene som inngår i studien. Studien gjøres i regi av Universitetet i Tromsø i samarbeid med Finnmark fylkeskommune og Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Nord-Norge