Hva innebærer det å delta?

salmonAlle som deltar i studien vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema. Skjemaet har noen spørsmål om bruk av tannhelsetjenesten, hvordan du oppfatter forhold knyttet til din egen tann- og munnhelse, litt om kosthold og røykevaner samt noen spørsmål om økonomi, arbeid og etnisk tilhørighet. Det vil ta om lag 10-15 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Vi ber deg levere dette til personell på tannklinikken.