Kommuner som inngår i studien

Kommunene som deltar i undersøkelsen er Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Nesseby og Tana