Prosjektgruppe

Prosjektet ledes av en prosjektgruppe bestående av:

  • Professor Magritt Brustad, Universitetet i Tromsø
  • PhD student Ann-Kristine S Bongo, Universitetet i Troms, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge og Sámi Allaskuvla
  • Forsker Birgitta Jönsson, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge
  • Forsker Nils Oscarson,Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge